DMCA

Je Vaše dílo chráněné Vaším autorským právem a neumístili jste ho na tuto stránku? Sdělte nám prosím tuto informaci zasláním emailu (níže), a uveďte v něm, abychom Vaše dílo z těchto stránek odstranili.

Náležitosti v souladu s právními předpisy EU, ČR, SR a DMCA

Podání oznámení podle zákona DMCA – odebrání odkazu či díla chráněného autorskými právy, pro držitele autorských práv. Warezo.cz respektuje duševní vlastnictví autorů chráněných děl. Pokud se domníváte, že vaše dílo, chráněné autorskými právy, bylo zkopírováno a je přístupné na této webové stránce, což představuje porušení autorských práv, nahlaste nám prosím toto domnělé porušení.

Při nahlašování nezapomeňte uvést náležité informace:

  • Úplný popis díla chráněného autorskými právy nebo jiného duševního vlastnictví, kterého se porušení (podle vašeho tvrzení) týká.
  • Elektronický nebo fyzický podpis osoby pověřené jednat v zastoupení vlastníka autorských práv či jiného duševního vlastnictví.
  • Popis, kde se na webové stránce Warezo.cz nachází dílo, jehož se, podle vašeho tvrzení, porušení týká.
    Vaše jméno, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu (slouží pouze ke kontaktování z naší strany pro bližší informace a odpovědi na Váš podnět).
  • Vaše prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že sporné používání není autorizované vlastníkem autorských práv, jeho agentem, či zákonem. Prohlášení podepsané Vámi, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné, a že jste vlastníkem autorských práv či duševního vlastnictví, nebo jste pověření jednat v zastoupení vlastníka autorských práv či duševního vlastnictví.

Na Váš podnět bude odpovězeno do 72 hodin.

Všechny DMCA oznámení pište na tento e-mail → info@warezo.cz